W tym miejscu dzielimy się naszym doświadczeniem, wiedzą, refleksjami i inspiracjami do wykorzystania w życiu i pracy.

 

Autorskie narzędzia coachingowe

Narzędzia zamieszczone w tym miejscu mogą być wykorzystywane w pracy coachingowej i będą pomocne zarówno dla coacha jak i klienta.

Koherencja diamentu – narzędzie oparte o wiedzę z zakresu psychologii zdrowia, a konkretnie o sformułowaną przez Aarona Antonovsky’ego zasadę globalnej orientacji życiowej, nazwanej przez tegoż badacza poczuciem koherencji.

Pobierz opis

Pobierz matrycę

 

Ogrodnik myśli – narzędzie odwołuje się do szeroko pojętej inteligencji emocjonalnej (EQ), a zwłaszcza do obszaru zarządzania narracjami wewnętrznymi, mającymi wpływ na budowanie się naszych przekonań, stanów emocjonalnych i związanych z nimi działań, zachowań i postaw, które służyć mogą (lub nie) w realizacji określonego celu.

Pobierz opis

Pobierz matrycę

 

Autorskie ćwiczenia

wkrótce

 

Artykuły

wkrótce

 

Inspiracje