Maciej Woropaj

Maciej Woropaj

Trener, coach, doradca, właściciel firmy M-Coaching

Trener, coach i doradca od ponad 15 lat. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim oraz międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – Amerykańskim Instytucje Zarządzania przy UŁ, a także coaching i mentoring w biznesie na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe Fundusze Strukturalne UE. Posiada m.in certyfikaty Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Strategicznie dla Rozwoju Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Pracował jako trener, konsultant i menedżer zarówno w biznesie jak i administracji samorządowej. Pasja to rodzina i muzyka. Od ponad wielu lat zaangażowany jest w zespole muzycznym, w którym nie tylko wykonuje, ale też tworzy i nagrywa muzykę „dla ducha”. Oprócz tego jest założycielem Fundacji „Aby nikt nie zginął” (www.aby-nikt.org).

Izabela Woropaj

Izabela Woropaj

Trener, edukator, warsztatowiec

Ukończyła studia wyższe w zakresie zarządzania oraz studia podyplomowe z pedagogiki. Od ponad 10 lat związana czynnie z oświatą, jest aktywnym nauczycielem w jednym z łódzkich liceów. Posiada wiele ukończonych kursów potwierdzających wysokie kompetencje trenerskie i edukacyjne m.in. Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools oraz Szkolnych oraz Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów opartych o szeroki wachlarz narzędzi szkoleniowych oraz proces grupowy. Jej pasją jest praca z młodzieżą, taniec i praca z ciałem. Jest m.in. instruktorem Zumba Fitness i tańców w kręgu oraz kierownikiem grupy tanecznej przy zespole "Mocni w Duchu". Jest współzałożycielką i prezesem fundacji "Aby nikt nie zginął" (www.aby-nikt.org).

Jarosław Grabarczyk

Jarosław Grabarczyk

Trener, Coach ICC, doradca

Z wykształcenia pedagog i socjolog. Studia ukończył na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada certyfikat prestiżowej szkoły trenerów "Moderator" oraz międzynarodowy certyfikat International Coach Community. Od lat specjalizuje się w zakresie Inteligencji Emocjonalnej (EQ) w biznesie i w tym zakresie zrealizował kilka tysięcy godzin szkoleniowych dla pracowników i kadry zarządzającej największych, działających w Polsce firm. Przedsiębiorca. Oprócz działalności szkoleniowej prowadzi firmę usługową w branży remontowo - budowlanej, która działała m.in. na rynku skandynawskim. Współtworzy Fundację "Aby nikt nie zginął" (www.aby-nikt.org), dla której opracował szereg programów z zakresu relacji małżeńskich i rodzinnych oraz profilaktyki uzależnień.

Konrad Pluciński

Konrad Pluciński

Trener, Coach ICC, Kaizen Coach, doradca, psycholog

Trener, coach (certyfikat International Coaching Community), konsultant i manager z blisko 20 letnim doświadczeniem w różnych branżach: doradczo-szkoleniowej, edukacyjnej, bankowej, medycznej, budowlanej, przemyśle wydobywczym i w mediach. Posiada certyfikat Kaizen Coacha, który zdobył na wydziale inżynierii produkcji na Politechnice Warszawskiej. Psycholog i ekonomista. Swoje działania koncentruje głównie na rozwoju pracowników, korzystając z różnorodnych technik odkrywania ich potencjału. Oprócz szkoleń i coachingu realizuje projekty rekrutacyjne oraz wspomagające rozwój personelu (wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, projektowanie ścieżek kariery i sukcesji itp.) Człowiek z silną osobowością o niezwykle szerokich zainteresowaniach, który potrafi stymulować innych do działania poprzez zwykłe i zdrowe podejście do spraw i ludzi.

Marek Skonieczny

Marek Skonieczny

Trener, Coach ICC, doradca, rekruter, specjalista ds HR

Od 2003 r. trener szkoleń, certyfikowany Coach International Coaching Community, wykładowca studiów podyplomowych w zakresie „Doradztwa zawodowego i personalnego”, konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. jako menadżer sieci sprzedaży w kilku firmach z branży finansowej. Tworzył struktury regionalne sprzedaży w Grupie PZU rekrutując i budując zespoły sprzedażowe. Zajmował się oceną ryzyka i negocjacjami z kluczowymi klientami. Przeszedł ścieżkę od trenera wewnętrznego w Grupie PZU do samodzielnego coacha i konsultanta, by w latach 2014-2018 zarządzać zasobami ludzkimi jako HR Menedżer w wielokulturowym zespole firmy z branży automotive (załoga Polska, Niemcy, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Uzbekistan, Nepal, Indie, Meksyk). Od 15 lat stale doradza, prowadzi szkolenia, warsztaty i coachingi, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Aktualnie jako niezależny konsultant oferuje firmom rozwiązania związane z zatrudnianiem i wdrażaniem do polskich firm pracowników z zagranicy oraz onboardingiem i zarządzaniem zespołami wielokulturowymi.

Diana Kubicz

Diana Kubicz

Trenerka, psycholożka, terapeutka, konsultant

Ukończyła psychologię w Instytucie Psychologii  Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkołę Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Nieprzerwanie rozwija narzędzia pracy. Studiowała pracę z ciałem w Lizbonie w C.E.M. oraz w Centrum w Ruchu w Warszawie. Obecnie uczy się Terapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT w Warszawie. Prowadzi zajęcia  pracy z ciałem w szkole coachingu we Wrocławiu. Jest członkinią Centrum w Zgodzie założonego przez Profesor Alicję Senejko, zrzeszającego osoby pracujące z traumą. Od 2008 roku wspomaga rozwój pracowników szkoląc w zakresie umiejętności psychospołecznych i  rozwijania kreatywności, zakresu umiejętności interpersonalnych, prowadzi treningi asertywności, treningi twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem. Ma doświadczenie w projektach rekrutacyjnych i wspiera pracodawców w budowaniu i zarządzaniu zespołem. Facylitowała też międzykulturowe projekty wymiany doświadczeń, pracując w wielokulturowych zespołach m.in. w Portugalii, Czechach, Irlandii  i Niemczech. Chce dzielić się swoim doświadczeniem, jest  autorką projektów integracyjnych i aktywizujących, które angażują różne podmioty rynku pracy. Jej pasją jest wypracowywanie porozumienia i szukanie efektywnych dróg rozwoju. Bliska jej jest problematyka społeczna i równościowa. Ponadto ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością. Jej pasją jest literatura, ruch oraz podróże. Lubi uczyć się od innych, rozwijać się, a w poszerzaniu pola widzenia pomaga jej sztuka: literatura, film i książki Junga.

Paweł Wasilewski

Paweł Wasilewski

Trener, radca prawny, konsultant, specjalista od rynków wschodnich

Z wykształcenia radca prawny, historyk oraz muzyk. Z zamiłowania przedsiębiorca i trener szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem cudzoziemców i międzynarodowym prawem cywilnym. Następnie, przez 1,5 roku, brał udział w pracach nad zakładaniem nowego elektronicznego banku z sektora FinTech o zasięgu europejskim, o międzynarodowym zespole (w tym pracownicy z Chin, Kanady, Wielkiej Brytanii i Ukrainy), gdzie jednocześnie miał możliwość współpracy z największymi ekspertami w sektorze finansowym w Polsce.  Celem tego międzynarodowego zespołu było opracowanie takiego banku, w tym układu interfejsu, oferowanych produktów, dostępnych walut i języków, tak by wypuścić na rynek jeden z pierwszych globalnych banków. W międzyczasie rozwijał kontakty biznesowe z Chinami jako wspólnik jednej ze spółek świadczących usługi pośrednictwa handlowego między przedsiębiorcami polskimi a ich chińskimi odpowiednikami. Brał m.in. udział w rozmowach na temat otwarcia połączenia kolejowego między Łodzią a Chengdu w czerwcu 2015 r. Obecnie prowadzi swoją własną kancelarię, współpracując z przedsiębiorcami polskimi oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, zatrudnianiu cudzoziemców, a także klientami pochodzącymi z Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i krajów Europy Zachodniej. Prowadzi również szkolenia z różnych dziedzin prawa z elementem transgranicznym oraz z zakresu biznesowych relacji międzykulturowych.

Olga Goleń

Olga Goleń

Trener, Coach, edukator, warsztatowiec

Jest doświadczoną trenerką, coachem i mentorem. Od ponad 13 lat szkoli i prowadzi warsztaty, które cechuje indywidualnie dobrany do odbiorców program, różnorodność form pracy i aktywne angażowanie grupy, a całość działań oparta jest na procesie grupowym. Jest współautorką licznych programów: szkoleniowych, kompetencyjnych, integracyjnych, kulturalnych, profilaktycznych, a także w zakresie rozwijania kreatywności, pracy z ciałem i przeciwdziałania przemocy. W swoich działaniach wyspecjalizowała się ukierunkowaniem na zmianę w oparciu o pogłębioną refleksję, motywację, zasoby, marzenia oraz komunikację bez agresji (NVC). Praca z Olgą jest zawsze różnorodna, dynamiczna, z indywidualnie dobranymi i stworzonymi narzędziami rozwoju klienta. Jedną z wielu jej pasji jest skauting. Olga jest Instruktorem, Członkiem Głównej Kwatery ZHR, Kierowniczką Ogólnopolskiego Zespołu ds. Harcerek.

Kinga Baj

Kinga Baj

Trener, Coach, doradca, specjalista ds HR

Ukończyła studia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Jest trenerem z kilkunastoletnim stażem, specjalistą ZZL, doradcą zawodowym, coachem, certyfikowanym Master Time Line Therapy™. Od 2004 roku projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych jak również związanych z zarządzaniem personelem. Oprócz szkoleń i coachingów realizuje projekty wspierające rozwój personelu (opisy i wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, sesje AC/DC, audyty personalne, projektowanie ścieżek kariery, audyty behawioralne, weryfikacja sukcesorów, budowanie systemów oceny pracowniczej, programów outplacement). Pierwszy zdobyty przez Kingę zawód to technik technologii żywności, dlatego do dziś jej pasją pozostało żywienie i zdrowie. W tym zakresie stale rozwija swoje kompetencje. Jest dyplomowaną masażystką, a od 2016 roku jest też dyplomowanym dietetykiem.

Wiktor Warych

Wiktor Warych

Trener, wdrożeniowiec, praktyk rozwoju osobistego, bloger

Aktualnie jest trenerem wewnętrznym z zakresu sprzedaży oraz wdrożeń pracowników obsługi klienta w firmie Skrivanek Sp. z o.o. Handlowiec z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klienta oraz sprzedaży B2B. Na co dzień wdraża nowatorskie koncepcje pozyskiwania klientów, dzięki spersonalizowanym kampaniom mailowym, a także zajmuje się automatyzowaniem procesów generowania leadów. Z zamiłowania i praktyki – optymalizator procesów. Stworzył dla firmy, w której aktualnie pracuje, autorski System Sugestii Kaizen, który ma na celu wykorzystywanie pomysłów pracowników do optymalizowania codziennych procesów i usprawniania pracy. Miłośnik i praktyk rozwoju osobistego, produktywności i zarządzania czasem. Dzieli się opracowanymi przez siebie narzędziami oraz wiedzą na blogu www.pracujmadrzej.pl Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci, rowerowy zapaleniec i amator wspinaczki skałkowej oraz wędrówek górskich.