Jednym z adresatów naszych szkoleń oraz pracy coachingowej jest obszar administracji i oświaty.

Od 2009 r. nasi trenerzy zrealizowali kilkaset szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji pedagogicznych, wychowawczych i zarządczych pracowników organów administracji i placówek oświatowych.

Zapytaj o szkolenie:

 

Szczegółowy kosztorys powstaje w oparciu o uzgodnioną z zamawiającym liczbę zajęć, ich rozpiętość czasową i zakres merytoryczny.