Oferujemy wsparcie dla podmiotów biznesu: szkolenia służące systemowemu zarządzaniu kompetencjami dla kadry zarządzającej i pracowniczej. Podejmując współpracę z M-Coaching klient może skorzystać z rozwiązań indywidualnych jak i pakietowych, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Przystępując do współpracy z firmą M-Coaching zyskacie Państwo:

  • lepszą jakość i efektywność zarządzania personelem,

  • rozumienie mechanizmów ludzkich zachowań i działań, które wpływają na poprawę wydajności pracy i satysfakcji pracowników

  • dopasowane do potrzeb zestawy narzędzi, umiejętności i kompetencji psychospołecznych oraz z zakresu zarządzania, które pozwolą lepiej wykorzystać potencjał personelu, a przez to

  • zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku i skutecznie wpłynąć na wzrost wyników finansowych

Szkolenia oferowane przez firmę M-Coaching mają formę warsztatów i prowadzone są przez jedną lub dwie osoby. Szkolenia oparte są o aktywne metody (głównie warsztaty), zgodnie z metodyką uczenia dorosłych, która pozwala uczestnikom naszych szkoleń zrozumieć, doświadczyć i wyćwiczyć konkretne umiejętności.

Podczas szkolenia wykorzystujemy m.in:

Eksperymenty, ćwiczenia (np. gry, mini symulacje) integrujące szereg umiejętności, studia przypadków, scenki ćwiczące umiejętności, nagrywane na kamerę, poddawane wspólnej analizie, plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje, mini wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia, kwestionariusze autodiagnozy pozwalające scharakteryzować się w dyskutowanych wymiarach.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje skrypt zawierający treści związane z tematyką szkolenia.

Zapytaj o szkolenie:

 

Szczegółowy kosztorys powstaje w oparciu o uzgodnioną z zamawiającym liczbę zajęć, ich rozpiętość czasową i zakres merytoryczny.