O NAS, czyli zakładka o LUDZIACH tworzących M-Coaching.

Ponieważ MY to ludzie, którzy tworzą zespół M-Coaching. A zespół M-Coaching to konkretne osoby, które oprócz oczywistego profesjonalizmu cechują: nietuzinkowość, pasja, wrażliwość, pokorna ciekawość człowieka i szacunek wobec inności, a także potrzeba poszukiwania i odkrywania prawdy o świecie i człowieku. M-Coaching w zamierzeniu jest marką skupiającą osoby z różnych miejsc, kultur, doświadczeń, systemów przekonań, spojrzeń na świat i o przeróżnych osobowościach.

To co nas łączy to MAGIS, MORE, MOŻESZ, MOC…

Maciej Woropaj

Maciej Woropaj

Trener, coach, moderator, mediator, właściciel M-Coaching

Ukończyłem Uniwersytet Łódzki oraz międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko – Amerykańskim Instytucje Zarządzania przy UŁ. Jestem też absolwentem studium podyplomowego „Coaching i Mentoring w Biznesie” na Politechnice Łódzkiej, studium „Różnice indywidualne” w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studium podyplomowego „Fundusze Strukturalne UE” na UŁ. Od 2003 r. jestem trenerem biznesu, edukatorem i konsultantem i mediatorem, który specjalizuje się w zakresie inteligencji emocjonalnej, budowania i pracy zespołów, przywództwa, psychologii różnic indywidualnych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, a także efektywnej i skutecznej sprzedaży oraz narzędzi i metod usprawniających zarządzanie i poprawiających efektywność organizacji. Ostatnie lata mojej pracy jako trenera, moderatora i doradcy to w dużej mierze wsparcie udzielane w firmach produkcyjnych m.in. z branży wydobywczej, metalowej, automotive, spożywczej. Dzięki temu coraz lepiej rozumiem specyfikę procesów produkcyjnych i tego jak można je efektywnie wesprzeć kompetencjami psychospołecznymi kadry. Osobną dziedziną mojej działalności trenerskiej jest obszar oświaty oraz administracji publicznej, gdzie specjalizuję się w tematyce doskonalenia kompetencji kadr oraz realizacji projektów i strategii. Prowadziłem też zajęcia na Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz na wielu konferencjach, forach, spotkaniach. Posiadam m.in certyfikaty Extended Disc®, Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools, Certyfikaty Mediatora w sprawach gospodarczych, cywilnych, karnych i rodzinnych, Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy), Systemu Sprzedaży IMPACT® . Oprócz pracy trenera posiadam doświadczenie menedżerskie i kierownicze, które zdobywałem zarówno w biznesie jak i administracji oraz NGO. Jestem praktykiem, który wspiera klientów w zakresie Problem Solving oraz projektowania rozwoju organizacji w oparciu o metodykę Design Thinking. Osobnym obszarem moich zainteresowań jest profilaktyka uzależnień i innych zachowań niebezpiecznych oraz praca na rzecz rodzin. Jestem współzałożycielem fundacji, w której od 2006 r. współtworzę i prowadzę programy profilaktyczne, integracyjne i kompetencyjne adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców oraz nauczycieli i pedagogów, a także całych rodzin.
Hiroki Nukui

Hiroki Nukui

Trener, wykładowca akademicki Kaizen, doradca, konsultant, menedżer w japońskiej korporacji

Pochodzę z Japonii, z Tokio, a poza swoją ojczyzną mieszkam od 1995 r. Od 2000 r. mieszkam i pracuję w Polsce. Resztę z tego czasu spędziłem w Niemczech. Studiowałem Germanistykę w Japonii i w Niemczech, a w Polsce zarządzanie. Obecnie jestem doktorantem z lingwistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakresem moich badań jest komunikacja międzykulturowa z naciskiem na relacje polsko-japońskie w środowisku biznesowym. Interesuję się również różnymi zagadnieniami lingwistycznymi oraz międzykulturowym transferem wiedzy.  Jestem autorem kilku publikacji naukowych. Od 2007 r. pracuję jako menedżer w jednej z japońskich korporacji międzynarodowych. Jednym z wielu zakresów moich obowiązków jest CSR/PR, w ramach którego rozwijam relacje między biznesem a szkolnictwem i instytucjami publicznymi. Jestem członkiem Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia ds. logistyki PWSZ w Wałbrzychu. Współpracuję również z instytucjami podległymi Urzędowi Miasta Wałbrzycha w zakresie rozwoju edukacji. Wcześniej pracowałem jako freelancer. Zajmowałem się m.in. tłumaczeniem pisemnym i ustnym w zakresie języka japońskiego, polskiego, niemieckiego i angielskiego, pisaniem japońskojęzycznych artykułów o polskiej polityce i gospodarce do japońskich biznesowych podmiotów, organizowałem pracę ekipy japońskiej państwowej telewizji na terenie Polski i Niemiec, byłem lektorem języka japońskiego na UMSC w Lublinie. Aktualnie wykładam na Executive MBA komunikację międzykulturową oraz na MBA Lean Management - komunikację w kulturze Lean Management. Należę do Society for Intercultural Education, Training and Research Polska oraz SIETAR Japan, w ramach którego prowadzę warsztaty Kaizen i Lean Management. Zajmuję się też doradztwem i szkoleniami w zakresie japońskiej kultury biznesowej. Jestem ponadto współtwórcą aplikacji VR-owej z tej dziedziny, która jest w trakcie produkcji.  Byłem trenerem i wykładowcą wielu warsztatów, forów, konferencji naukowych i biznesowych m.in. Lean Corner, LMCG, Quality Forum, Konfederacja Lewiatan, Dolnośląscy Pracodawcy i na wielu wyższych uczelniach w Polsce.
Konrad Pluciński

Konrad Pluciński

Trener biznesu, Trener Kaizen, Kaizen Coach, Praktyk Kaizen, psycholog i ekonomista

Ukończyłem studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademię Kaizen na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, jestem absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu, zorganizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego przez firmę TROP oraz certyfikowanym coachem International Coaching Community. Od 1998 roku projektuję i prowadzę szkolenia z zakresu zarówno umiejętności miękkich jak również związanych z zarządzaniem. Zajmuję się także działaniami związanymi z rozwojem osobistym (zarówno w formie grupowej jak i indywidualnej). Konstruuję zajęcia zgodnie ze specyfiką nauczania przez doświadczenie (cykl Kolba). Oprócz szkoleń realizuję projekty rekrutacyjne oraz wspomagające rozwój personelu (wartościowanie stanowisk pracy, badanie satysfakcji w organizacjach, projektowanie ścieżek kariery i sukcesji). Realizacja tak różnorodnych zadań pozwala na zrozumienie funkcjonowania organizacji na wielu płaszczyznach i efektywne wspieranie jej rozwoju. Doświadczenie biznesowe zdobywałem w różnych dziedzinach biznesu: wojskowości, przemyśle wydobywczym, metalowym, instytucjach finansowych oraz podczas akceleracji startupów. Specjalizuję się m.in. w szkoleniach z zakresu rozwoju umiejętności miękkich, inkulturacji i zarządzania międzykulturowego, kształtowania postaw przywódczych i zarządzania organizacją w oparciu o Lean Management zarówno na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym (Hoshin Kanri, Total Service Management, Mapowanie i standaryzacja procesów, Visual Management, Total Quality Management, Total Productive Maintenance, TWI, Problem solving) a także projektowania rozwoju organizacji (modele biznesowe, projektowanie nowych usług/produktów w oparciu o metodykę Design Thinking).
Monika Ziomek

Monika Ziomek

Trenerka biznesu, Trenerka Kaizen, Kaizen Coach, Praktyk Kaizen, specjalistka ds. wdrożeń

Jestem doświadczonym trenerem, menedżerem, certyfikowanym Kaizen Coachem. Specjalizuję się w treningach, budowaniu programów szkoleniowo-rozwojowych, wsparciu menadżerów w budowaniu kultury organizacyjnej. Jestem ekspertem w dziedzinie ciągłej poprawy i implementacji narzędzi Kaizen oraz specjalistą w prowadzeniu szkoleń menadżerskich, prowadzeniu coachingu grupowego oraz przeprowadzaniu pracowników przez zmiany. Ukończyłam Akademię Kaizen na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Komunikację i badanie rynku na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiadam Certyfikaty Kaizen College, K.I., Praktyk Kaizen, Trener Kaizen, certyfikat ukończenia Zaawansowanej Szkoły Trenerów Biznesu "Moderator" oraz certyfikat Coaching Menadżerski Sopockiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej. Aktualnie pracuję też jako Trener w Jeronimo Martins Polska, oraz jako Kierownik Regionu w Jeronimo Martins Dystrybucja. Mam bogate doświadczenie praktyczne we wdrażaniu procesów usprawnień i zmian wielu firmach i projektach. Specjalizuję się w tematyce zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, rozwiązywania problemów i usprawniania procesów w oparciu o Kaizen: TPM, TQM, TFM, TSM, Ciągłego Doskonalenia, Planowania oraz w coachingu menadżerskim i grupowym. W dorobku posiadam zrealizowane projekty, prace, artykuły, książki, publikacje w prasie branżowej Kaizen.
Łukasz Baj

Łukasz Baj

Trener, konsultant, menedżer, ekspert Lean Management

Z wykształcenia jestem absolwentem kierunku Geologia i Górnictwo w zakresie Technik Eksploatacji Złóż oraz kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Psychologii Zarządzania. Mam bogate doświadczenie zawodowe w sektorze wydobywczym, w którym pracowałem na stanowisku kierowniczym. Poza tym pracowałem jako trener wewnętrzny w KGHM Polska Miedź SA. Ukończyłem też certyfikowane kursy trenerskie m.in. „Train the Trainers” w prestiżowej Akademii Trenerów Biznesu LAB Katowice oraz „Profesjonalny Trener” w KP Konsultant. Jestem absolwentem najbardziej prestiżowego programu certyfikującego Lean Management w Polsce i posiadaczem tytułu Lean Black Belt®. Od 2011 roku wspieram biznes w realizacji operacyjnych i strategicznych celów, biorę udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii optymalizacyjnych, realizuję i prowadzę nadzór nad projektami rozwojowymi, w zakresie zarówno umiejętności dot. kierowania personelem jak również związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych i usługowych. Doświadczenie konsultingowe i trenerskie zdobywałem w branżach: finansowej (bankowość, windykacja, leasing), farmaceutycznej, edukacyjnej, przemyśle paliwowo – energetycznym, przemyśle wydobywczym, wod-kan, lotniczym, administracji prywatnej i państwowej. Oprócz realizacji szkoleń z zakresu umiejętności miękkich, społecznych i menadżerskich wspieram przedsiębiorstwa w diagnozie i budowaniu kultury organizacyjnej, wdrażaniu zmian organizacyjnych, doradzam w zakresie optymalizacji procesów, wdrażam Lean Management w produkcji i usługach. Buduję zarządzanie przez kompetencje w oparciu o budowane matryc kompetencji i narzędzi do diagnozy kompetencji, doradzam menadżerom w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz realizuję projekty wspomagające rozwój.
Kinga Baj

Kinga Baj

Trenerka biznesu, coach, specjalistka HR

Z wykształcenia jestem magistrem zarządzania zasobami ludzkimi, ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i polityki personalnej, treningu grupowego na SWPS oraz dietetyki. Oprócz tego jestem certyfikowanym Master NLP&Time Line Therapy (Coach) i certyfikowanym Praktykiem NLP&Time Line Therapy. Posiadam też szereg innych kompetencji wzbogacających mój warsztat trenera i coacha, który preferuje podejście holistyczne do rozwoju człowieka: moderacja, facylitacja, diagnoza i terapia zaburzeń depresyjnych, diagnoza i terapia dzieci i dorosłych w sytuacji rozwodu, diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania, profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw, narzędzia planowania rozwoju zawodowego i narzędzia coachingowe w pracy z grupą, ale też refleksoterapia stóp, kinesiotaping KT1 i KT2, masaż Io i IIo to tylko niektóre obszary mojego zainteresowania człowiekiem potwierdzone ukończonymi szkoleniami, kursami i posiadanymi uprawnieniami. Oprócz tego jestem doświadczonym praktykiem z obszaru HR i zarządzania firmą. Od 2007 r. jako konsultant i HR Biznes Partner zajmuj się projektowaniem i wdrażaniem efektywnych rozwiązań zorientowanych na osiągnie celów biznesowych kadry menedżerskiej, wspieraniem menedżerów z największych polskich firm w zakresie optymalizacji procesów sprzedażowych, wdrażania systemów premiowych i motywacyjnych, wartościowania stanowisk, budowania zaangażowania, projektowania efektywnych działań szkoleniowo-rozwojowych, wspierania w pracy w środowisku międzykulturowym w obszarze procesów rekrutacyjnych i efektywnościowych, realizacji procesów doradczych i coachingowych, analizy potrzeb szkoleniowych, zarządzania talentami, efektywnej pracy pracy, modeli kompetencji menedżerskich. Ukończyłam też kursy SMED VSM, Master 5S które poszerzyły moje kompetencje w zakresie Lean Management.
Jarosław Grabarczyk

Jarosław Grabarczyk

Trener biznesu, coach, mediator, terapeuta par

Z wykształcenia jestem socjologiem i pedagogiem. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyłem wrocławską Szkołę Trenerów Biznesu "Moderator". Jestem też praktykiem z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, menadżerskim i handlowym. Zakładałem i prowadziłem kilka firm zarówno w Polsce jak i za granicą. Jako trener od 2011 r. pracowałem z menadżerami na wszystkich poziomach organizacyjnych w największych firmach obecnych na polskim rynku. Posiadam Certyfikaty Trener Systemu Badania i Rozwijania Inteligencji Emocjonalnej EQ®, Certyfikowany Trener IMPACT Selling®, Certyfikat „PPD – Personal and Professional Development”, Certyfikat International Coach of ICC. Specjalizuję się w takich tematach rozwojowych jak Inteligencja Emocjonalna EQ® w pracy Menadżera, narzędzia nracy menadżera, zarządzanie zaangażowaniem, skuteczność komunikacji, budowanie efektywnych zespołów, motywowanie i ocenianie pracowników, coaching indywidualny i grupowy. Oprócz tego realizowałem dla wielu firm rozwojowe sesje moderowane, oparte o metodologię Design Thinking, podczas których wypracowywane były skuteczne rozwiązania organizacyjne i usprawniające procesy zarządcze. Od kilku lat jestem też terapeutą par i mediatorem. Ukończyłem Studium Terapii Par Instytutu Psychologii Zdrowia oraz kurs certyfikacyjny mediatora.
Rafał Ignasiak

Rafał Ignasiak

Trener biznesu, coach, konsultant

Jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu kierunek Zarządzanie i Marketing oraz Psychologii w Zarządzaniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Coachingiem i szkoleniami zajmuję się od 2010 roku. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowałem jako handlowiec i menadżer sprzedaży w branży FMCG i branży finansowej. Pracowałem też jako handlowiec, menedżer i trener wewnętrzny w firmach z branży finansowej. Jestem absolwentem Szkoły Trenerów Biznesu TROP, posiadam też Coaching Fundamentals Certificate® (CFC®) w Noble Manhattan Coaching, International Practitioner Business Coach w Norman Benett Academy. Specjalizuję się w coachingu biznesowm, szkoleniach z zakresu umiejętności menadżerskich (szefowskich) oraz umiejętności osobistych, a także komunikacji i motywowania oraz myślenia krytycznego. Prowadzę zajęcia/warsztaty na SWPS w Poznaniu oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu (sprawna i efektywna komunikacja, psychologia motywacji i zmiany). Prowadziłem też Podcast Ludzka Strona Zarządzania, przygotowywałem Wideo Porcje Wiedzy.
dr Mateusz Hauk

dr Mateusz Hauk

Trener, psycholog, wykładowca akademicki, wdrożeniowiec, Scrum Master (PSM1).

Jestem doktorem nauk społecznych w obszarze psychologii. Od kilkunastu lat pracuję w obszarze naukowym i dydaktycznym. Obecnie pełnię funkcję adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuję się w zakresie psychologii pracy, szczególnie w obszarze rozwijania pracowników, zadowolenia z pracy i motywacji do pracy. Niezależnie od tego posiadam bogate doświadczenie w realizacji projektów rozwojowych i coachingowych dla firm z branży produkcyjnej (w tym automotive), logistycznej, finansowej, medycznej, jak również w obszarze IT. Wspieram samoorganizujące się zespoły pracujące w oparciu o metodologie zwinne (Agile, SCRUM), jestem certyfikowanym Scrum Masterem (PSM1). Współpracuję z menedżerami, działami HR, właścicielami firm, pracownikami na różnych szczeblach organizacji. W swojej pracy wykorzystuję metodologię coachingu narzędziowego, bazuję na ujęciu ericsonowskim i systemowym. Silny nacisk kładę na pomoc i wsparcie w kontekście doświadczanych sytuacji trudnych, a także na tzw. „coaching kariery”. W działaniach rozwojowych propaguje ideę „Zarządzania z ludzką twarzą” i budowania przyjaznych relacji. Specjalizuję się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy (zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym organizacji) przy równoczesnym zwiększaniu efektywności. Współtworzyłem wiele dedykowanych programów rozwojowych dla pracowników, liderów i menedżerów różnego szczebla, byłem koordynatorem metodologicznym i trenerem wiodącym wielu akademii rozwojowych. W obszarze naukowym ponadto jestem autorem i współautorem publikacji z zakresu psychologii pracy i organizacji. Opracowałem też wiele narzędzi psychometrycznych, pozwalających na diagnozę takich obszarów, jak: pracoholizm, stres zawodowy, charakterystyka pracy, preferencje zawodowe. Realizuję też projekty badawczo-rozwojowe związane z tworzeniem narzędzi i rozwiązań dedykowanych do diagnozy i rozwoju takich charakterystyk psychologicznych, jak: style przywiązania, style poznawcze, kompetencje zawodowe. Współtworzyłem też koncepcje i koordynowałem merytorycznie projekty związane z tworzeniem platform e-learningowych i e-coachingowych.
Diana Kubicz

Diana Kubicz

Trenerka, psycholożka, terapeutka, konsultant

Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Szkołę Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK w Krakowie. Nieprzerwanie rozwijam narzędzia pracy. Studiowałam pracę z ciałem w Lizbonie w C.E.M. oraz w Centrum w Ruchu w Warszawie. Obecnie uczę się Terapii tańcem i ruchem w Instytucie DMT w Warszawie. Prowadzę zajęcia pracy z ciałem w szkole coachingu we Wrocławiu. Jest członkinią Centrum w Zgodzie założonego przez Profesor Alicję Senejko, zrzeszającego osoby pracujące z traumą. Od 2008 roku wspomagam rozwój pracowników szkoląc w zakresie umiejętności psychospołecznych i  rozwijania kreatywności, z zakresu umiejętności interpersonalnych, prowadzę treningi asertywności, treningi twórczego rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem. Ma doświadczenie w projektach rekrutacyjnych i wspierających pracodawców w budowaniu i zarządzaniu zespołem. Facylitowałam też międzykulturowe projekty wymiany doświadczeń, pracując w wielokulturowych zespołach m.in. w Portugalii, Czechach, Irlandii  i Niemczech. Chcę dzielić się swoim doświadczeniem. Jestem autorką projektów integracyjnych i aktywizujących, które angażują różne podmioty rynku pracy. Moją pasją jest wypracowywanie porozumienia i szukanie efektywnych dróg rozwoju. Bliska jest mi problematyka społeczna i równościowa. Ponadto mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością.
Anna Kobylińska

Anna Kobylińska

Trenerka, terapeutka integratywna, specjalista ds. marketingu, menedżerka

Jestem terapeutką integratywną, absolwentką wielu warsztatów i kursów terapeutycznych doskonalących umiejętności interpersonalne oraz warsztatów intrapsychicznych. Aktualnie kończę Podyplomowe Studium Psychoterapii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, chociaż moje pierwotne wykształcenie to socjolog (Uniwersytet Zielonogórski) oraz marketingowiec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Jestem pasjonatką słowa i melomanką ciszy, trenerką ciekawą procesów zespołowych i miłośniczką człowieka, wielkiej wody, gór, aktywności, duchowości, paradoksów i codziennej prozy życia. Uwielbiam Bałkany, po których jestem przewodniczką. Za tymi upodobaniami idzie wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz pozazawodowe wybory. Od ponad 20 lat zaangażowana jestem w lokalne życie społeczne jako organizator różnego rodzaju wydarzeń. Jestem członkinią Europejskiego Centrum Wolontariatu, animatorką społecznych programów ekologicznych m.in. Caritas Laudato si’ i senioralnych. Wolontariacko zaangażowana jestem w działalność pomocową na terenie Afryki (Kamerun). Tam gdzie świat wstawia „ALBO” ja uparcie szukam „I”. Jestem pasjonatką różnic i tego co łączy oraz buduje. Takich wyborów dokonuj starając się żyć w zgodzie z samą sobą, drugim człowiekiem i światem.  
Izabela Woropaj

Izabela Woropaj

Trenerka, edukatorka, warsztatowiec, pedagożka

Ukończyłam studia wyższe w zakresie zarządzania oraz studia podyplomowe z pedagogiki. Od 2006 r. jestem związana czynnie z oświatą, jestem nauczycielem w jednym z łódzkich liceów. Pracuję też zawodowo w jednym z największych w Polsce ośrodków duszpasterskich dla nastoletniej młodzieży, gdzie prowadzę spotkania, eventy, programy rozwojowe. Współpracuję z Archidiecezją Łódzką przy organizacji i opracowaniu programu dorocznego eventu dla młodzieży "Arena Młodych", który gromadzi kilkanaście tysięcy nastolatków. Posiadam wiele ukończonych kursów i szkoleń potwierdzających wysokie kompetencje wychowawcze, pedagogiczne i trenerskie m.in. Matrik Professional Management Trainter – Management Training Tools i Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji - ORE. Specjalizuję się w prowadzeniu warsztatów opartych o szeroki wachlarz narzędzi szkoleniowych oraz proces grupowy. Moją pasją jest praca z młodzieżą i praca z ciałem. Jestem m.in. instruktorem Zumba Fitness i tańców w kręgu. Jestem współzałożycielką i prezesem fundacji "Aby nikt nie zginął" (www.aby-nikt.org).
Inga Pozorska

Inga Pozorska

Trenerka głosu i aparatu mowy, pedagożka

Jestem trenerką głosu i aparatu mowy, wokalistką, pedagogiem. Ukończyłam Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi na wydziale prowadzenia chórów i zespołów muzycznych. Od 1995 r. pracuję głosem oraz z głosem innych osób. Od 1996 r. jestem kierownikiem jednego z najbardziej popularnych w Polsce zespołów muzycznych z nurtu muzyki chrześcijańskiej, w którym na co dzień uczę kolejne już pokolenia osób emisji i śpiewu, i z którym śpiewałam niemal w całej Polsce, a także m.in. w Niemczech, Szwecji, Anglii, Grecji, USA i Kanadzie. Współprowadzę ogólnopolskie warsztaty wokalne dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Stale doskonalę swój warsztat wokalny pod okiem najlepszych fachowców żeby poznawać wciąż nowe sposoby i techniki prawidłowego jego używania, dzięki temu nieustannie cieszyć się dobrym aparatem mowy i oddechu, a także odkrywać jak można więcej i lepiej osiągać w sposobie pracy głosem.
Wiktor Warych

Wiktor Warych

Trener, wdrożeniowiec, ekspert sprzedaży, praktyk Kaizen, bloger

Jestem trenerem z zakresu sprzedaży oraz wdrożeń pracowników. Ponadto jestem też handlowcem z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze klienta oraz sprzedaży B2B. Na co dzień szkolę i wdrażam nowatorskie koncepcje pozyskiwania klientów, dzięki spersonalizowanym kampaniom mailowym, a także zajmuję się automatyzowaniem procesów generowania leadów. Z zamiłowania i praktyki jestem optymalizatorem procesów. Stworzyłem m.in. dla firmy Skrivanek Sp. z o.o. autorski System Sugestii Kaizen, który ma na celu wykorzystywanie pomysłów pracowników do optymalizowania codziennych procesów i usprawniania pracy. Ponadto jestem miłośnikiem i praktykiem rozwoju osobistego, produktywności i zarządzania sobą w czasie. Dzielę się opracowanymi przez siebie narzędziami oraz wiedzą na blogu www.pracujmadrzej.pl
Paweł Wasilewski

Paweł Wasilewski

Trener, radca prawny, konsultant, specjalista ds rynków wschodnich

Z wykształcenia jestem radcą prawnym, historykiem i muzykiem. Z zamiłowania przedsiębiorcą i trener szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w jednej z największych kancelarii w województwie łódzkim, zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców, prawem imigracyjnym, zatrudnianiem cudzoziemców i międzynarodowym prawem cywilnym. Brałem też udział w pracach nad zakładaniem nowego elektronicznego banku z sektora FinTech o zasięgu europejskim, w międzynarodowym zespole tworzonym przez pracowników z Chin, Kanady, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, gdzie jednocześnie miałem możliwość współpracy z największymi ekspertami w sektorze finansowym w Polsce. Celem tego międzynarodowego zespołu było opracowanie takiego banku, w tym układu interfejsu, oferowanych produktów, dostępnych walut i języków, tak by wypuścić na rynek jeden z pierwszych globalnych banków. W międzyczasie rozwijałem kontakty biznesowe z Chinami jako wspólnik jednej ze spółek świadczących usługi pośrednictwa handlowego między przedsiębiorcami polskimi a ich chińskimi odpowiednikami. Brałem m.in. udział w rozmowach na temat otwarcia połączenia kolejowego między Łodzią a Chengdu w czerwcu 2015 r. Obecnie prowadzę własną kancelarię prawną, współpracując z przedsiębiorcami polskimi, oferującymi usługi oparte na nowych technologiach, eksporcie, zatrudnianiu cudzoziemców, a także klientami pochodzącymi z Chin, Indii, Ukrainy, Izraela i krajów Europy Zachodniej. Oprócz szkoleń typowo prawnych prowadzę również szkolenia z różnych dziedzin prawa, z elementem transgranicznym oraz z zakresu biznesowych relacji międzykulturowych.