Informacji o organizowanych przez nas szkoleniach otwartych szukaj w Aktualnościach.

Zanim wyślesz formularz przeczytaj Regulamin:

  1. Wysyłając formularz zawierasz umowę z firmą M-Coaching na udział w wybranym przez Cienie szkoleniu otwartym.

  2. W terminie 5 dni od dnia wysłania formularza należy dokonać opłaty za szkolenie w pełnej wysokości. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie usunięte z bazy.

  3. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym bez skutków finansowych możliwa jest nie później w terminie 10 dni roboczych od dnia planowanego szkolenia. W takim przypadku, firma M-Coaching zwróci opłacone przez uczestnika koszty.

  4. Odstąpienie musi zostać zgłoszone drogą mailową na adres e-mail: biuro@m-coaching.pl.

  5. W przypadku odstąpienia w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych i jednocześnie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia otwartego, firma M-Coaching ma prawo potrącić z wniesionej opłaty 20% kosztów organizacyjnych.

  6. W przypadku odstąpienia w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia otwartego, firma M-Coaching ma prawo obciążyć uczestnika pełnymi kosztami szkolenia.

Zapis na szkolenie:

Kilka informacji o uczestniku:

Oświadczenia

 
 

 

Numer rachunku bankowego do wnoszenia opłat za szkolenie:

08 1050 1461 1000 0092 2925 8588