Nasze wsparcie biznesu to szkolenia, warsztaty moderowane i coachingi służące systemowemu zarządzaniu zarówno procesami jak i kompetencjami pracowników.

Podejmując współpracę z M-Coaching klient może skorzystać z rozwiązań indywidualnych jak i pakietowych, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Nasz zespół to eksperci z różnych dziedzin m.in. Kaizen, Lean Management, Design Thinking, psychologia, zarządzanie, prawo, socjologia, kultura

Przystępując do współpracy z firmą M-Coaching zyskacie Państwo:

  • lepszą jakość i efektywność zarządzania oraz procesami i ludźmi

  • lepsze rozumienie ludzkich zachowań i działań, które wpływają na wydajność pracy i procesów

  • dopasowane do potrzeb zestawy rozwiązań i kompetencji psychospołecznych, które pozwolą w pełni wykorzystać Wsze zasoby, a przez to

  • zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku i skutecznie wpłynąć na wzrost wyników finansowych

Szkolenia oferowane przez firmę M-Coaching mają formę warsztatów i moderacji, oparte są o metodykę uczenia dorosłych, która pozwala uczestnikom naszych szkoleń doświadczyć, zrozumieć, wyćwiczyć i wdrożyć nowe rozwiązania i kompetencje.

Podczas warsztatów i moderacji wykorzystujemy m.in:

Eksperymenty, ćwiczenia (np. gry, mini symulacje) integrujące umiejętności, studia przypadków, scenki nagrywane na kamerę, poddawane wspólnej analizie, plenarne dyskusje grupowe analizujące działania i ich możliwe konsekwencje, mini wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia, kwestionariusze autodiagnozy pozwalające scharakteryzować się w dyskutowanych wymiarach.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje skrypt i handouty zawierające treści związane z tematyką szkolenia.

Zapytaj o szkolenie:


 

Szczegółowy kosztorys powstaje w oparciu o uzgodnioną z zamawiającym liczbę zajęć, ich rozpiętość czasową i zakres merytoryczny.